Eijo
Image default
Business

Wat is re-integratie tweede spoor?

Externe re-integratie wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd. Wanneer een werknemer niet meer zijn eigen functie of een andere functie bij zijn werkgever kan uitoefenen, is dit een verplicht traject voor zowel werkgever als werknemer. Het doel van re-integratie tweede spoor is het vinden van een passende baan bij een andere werkgever.

Een expertisecentrum inschakelen bij re-integratie tweede spoor

Wanneer u het traject van re-integratie tweede spoor wilt starten is het van belang de werknemer in dit traject te laten begeleiden door professionals zoals expertisecentrum ADXpert. Doordat zij over coaches beschikken die zijn geschoold in de zogenaamde oplossingsgerichte benadering zullen zij alles in het werk stellen om samen tot een oplossing te komen. Door middel van psychologische testen en loopbaantesten kunnen zij de werknemer goed begeleiden in het vinden van ander werk. Hierbij wordt gewerkt met drie basismodules. Namelijk de modules intake (dit duurt 4 weken), de module tweede spoor traject (dit duurt 3 maanden) en tot slot de module UWV-procedure tweede spoor. U wordt het gehele proces goed op de hoogte gehouden van alle vorderingen.

Een arbeidsdeskundig onderzoek ook bij re-integratie tweede spoor

Niet alleen bij eerste spoor maar ook bij re-integratie tweede spoor kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitkomst bieden wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Door middel van interviews die de arbeidsdeskundigen van ADXpert uitvoeren en de inbreng van de bedrijfsarts wordt bepaald of de werknemer zijn werk kan hervatten. Er zal dus eerst worden gekeken naar de mogelijkheden binnen het eerste spoor. Maar ook bij re-integratie tweede spoor kan een arbeidsdeskundig onderzoek wenselijk zijn. Zo wordt er gekeken naar belastbaarheid, scholingsniveau en de mogelijkheden van de werknemer op de arbeidsmarkt. Als het aankomt op het aanvragen van een WIA is het zelfs noodzakelijk dat er een arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd. Het UWV kijkt steeds strenger naar de begeleiding van uw zieke werknemer en het arbeidsdeskundig onderzoek maakt zelfs deel uit van deze controle. Een arbeidsdeskundig rapport is dus niet alleen wenselijk maar ook nog eens heel belangrijk. De arbeidsdeskundigen van ADXpert schrijven heldere en overzichtelijke arbeidsdeskundige rapportages met concrete en deskundige adviezen. De rapportages van ADXpert zijn niet alleen UWV-proof maar ook nog eens aantrekkelijk geprijsd. Kijk voor meer informatie op www.adxpert.nl

Related Posts

Passend lichtplan laten maken?

Interieurprojecten van GRIP

De basis van technische SEO