Remedial teaching

Eijo

Remedial teaching

Heeft uw kind moeite met huiswerk? Remedial teaching is een erkende en remediërende manier van leerhulp. Onder begeleiding van een remedial teacher krijgt u kind les in niet alleen schoolvakken, maar ook zelfontwikkeling zoals zelfstandig kunnen werken of aanleren van handigheden in het aanpakken van schooltaken.

De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam biedt remedial teaching als specialisatie. Vaak is er een onderzoek nodig om over te gaan op een van de methodes. Ook dit onderzoek kunt u bij ons laten doen. Elke strategie is uniek en persoonlijk voor uw kind. Het kan gaan om weinig aandacht, dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen en gedragsproblemen. Voor professioneel advies over remedial teaching neemt u contact op met De Onderwijspraktijk van de Wijk.

Remedial teaching Rotterdam

Remedial teaching in Rotterdam is ervoor dat uw kind beter zichzelf kan zijn en betere prestaties behaalt op school. Dit gaat stapsgewijs totdat hij/zij zelfstandig aan de slag kan. Het is belangrijk dat bij remedial teaching de leerling er regelmatig mee bezig is, daarom kunt u als ouder ook een rol spelen.

Of dit nu dyslexie of andere leerproblemen en gedragsproblemen zijn, de remedial teacher levert maatwerk. Meer informatie over remedial teaching in Rotterdam kunt u opvragen bij De Onderwijspraktijk van de Wijk.

Leerproblemen zoals dyslexie

Vermoedt u dat uw kind dyslexie heeft? Remedial teaching van De Onderwijspraktijk van de Wijk wordt vooraf gegaan door een grondig onderzoek. Hierover kunnen wij u professioneel advies leveren. In het pedagogisch-didactisch onderzoek wordt gekeken naar de sterke en minder sterke punten van de leerling.

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat uw kind dyslexie, dyscalculie of andere leerproblemen heeft kunnen wij persoonlijke en gerichte leerhulp geven in Rotterdam.

Professioneel advies bij De Onderwijspraktijk van de Wijk

Behalve remedial teaching kunt u bij De Onderwijspraktijk van de Wijk terecht voor professioneel advies over onderzoek, dyslexie en andere leerproblemen.

Herkent u als ouder dat uw kind moeite heeft met technisch lezen, begrijpend lezen, spellen of rekenen, maar weet u niet wat de oorzaak hiervan is? Dan kunt u voor professioneel advies van een remedial teacher naar De Onderwijspraktijk van de Wijk in Rotterdam stappen.

Neem voor meer informatie over dyslexiezorg en andere leerhulp voor leerproblemen contact op met de remedial teaching specialist in de regio.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/